20ม.ค.
2560

กลุ่มบริษัทธารารมณ์ ร่วมใจบริจาค ห่วงฝา และ กระป๋องอลูมิเนียม ให้แก่ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กลุ่มบริษัทธารารมณ์ ร่วมใจกันบริจาค ห่วงฝา และ กระป๋องอลูมิเนียม เพื่อหล่อเป็นขาเทียมแก่ผู้พิการ ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำหรับท่านใดที่สนใจร่วมบริจาคสามารถบริจาคได้ที่ อาคารศรีจุลทรัยพ์ ในวันที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา

Close