30มี.ค.
2563

ธารารมณ์ เอสเตท ห่วงใยและใส่ใจสุขภาพของทุกคน ด้วยมาตราการป้องกันโควิด-19

บริษัท ธารารมณ์ เอสเตท จำกัด ห่วงใยและใส่ใจสุขภาพของทุกคน ด้วยมาตราการป้องกันโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

1. ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิพนักงานและผู้มาติดต่อภายในอาคารสำนักงานใหญ่ทุกคน
2. หากพบพนักงานมีอาการป่วย ให้หยุดงาน และพบแพทย์ทันที หรือกรณีเดินทางกลับจากต่างประเทศกลุ่มเสี่ยงให้หยุดงานเพื่อเฝ้าระวัง 14 วัน
3. เตรียมจุดรอพบสำหรับผู้มาติดต่อ บริเวณโถงล๊อบบี้ชั้น G อาคารสำนักงานใหญ่
4. เตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้หน้าลิฟท์ บริเวณโถงล๊อบบี้ชั้น G และสำนักงานขายทุกโครงการ

5. พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน

6. ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางในจุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกชั่วโมง

7. เตรียมเครื่องชงกาแฟและอุปกรณ์ไว้บริการ โดยทำความสะอาดด้วยน้ำร้อน

8. เตรียมหมายเลขติดต่อสถานพยาบาลที่ใกล้โครงการ กรณีมีเหตุฉุกเฉินที่ต้องการความช่วยเหลือ

Close